Książka Norberta Eliasa została poświęcona jednemu z najbardziej fundamentalnych zagadnień nauk społecznych - kwestii zaangażowania i neutralności. Autor pokazuje, jak w toku dziejów człowiek przechodzi od emocjonalnego zaangażowania do racjonalnej neutralności w swym podejściu do świata. Pokazuje, jak dzięki nasilaniu się postawy neutralności rozwinęła się nauka i sztuka od epoki renesansu do dziś. Ukazuje też jak zmieniało się podejście człowieka do codziennego życia. Jest to więc istotny głos w dyskusji o ewolucji kultury od stanu pierwotnego do cywilizacji przemysłowej. Warto również podkreślić, że w ujęciu autora pytanie o zaangażowanie nie dotyczy wyłącznie metodologicznych kwestii obiektywizmu i wartościowania w naukach społecznych, ale jest to także zagadnienie teoretyczne.

Source: Wydawnictwo Naukowe PWN